Thạch anh 8MHz 4 chân dán 5070 5x7mm

Giá: 19.000 VNĐ

Tên: Thạch anh 8MHz 4 chân dán 5070 5x7mm;

Mã: TA5070-8MHz

Kiểu chân: dán 5070

ta5070-8mhz

Tags: