THX1013H IC nguồn

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng:THX1013H IC nguồn;

Mã: THX1013H;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tên hàng:THX1013H IC nguồn;  Mã: THX1013H;  Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tên hàng:THX1013H IC nguồn;
Mã: THX1013H;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Tên hàng:THX1013H IC nguồn;
Mã: THX1013H;
Kiểu chân: cắm DIP-8;

thx1013h-ic-nguon

 

Tags: , ,