THX203H DIP8 IC Nguồn Switching 18W

Giá: 2,000 VNĐ

Tên hàng: THX203H DIP8 IC Nguồn Switching 18W;

Mã: THX203H;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tag: Ic nguồn bếp từ, ic nguồn công suất lớn, chế nguồn, độ nguồn đa năng;

Mã kho: THX203H_143;

Tên hàng: THX203H DIP8 IC Nguồn Switching 18W;  Mã: THX203H;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Tag: Ic nguồn bếp từ, ic nguồn công suất lớn, chế nguồn, độ nguồn đa năng;  Mã kho: THX203H_143;

Tên hàng: THX203H DIP8 IC Nguồn Switching 18W;
Mã: THX203H;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Tag: Ic nguồn bếp từ, ic nguồn công suất lớn, chế nguồn, độ nguồn đa năng;
Mã kho: THX203H_143;

Tags: , , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG