TJA1040T TJA1040 SOP8 IC truyền thông CAN TRANSCEIVER 1MBd

Giá: 10,000 VNĐ

Tên hàng: TJA1040T TJA1040 SOP8 IC truyền thông CAN TRANSCEIVER 1MBd;

Mã: TJA1040;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: NXP;

Phân nhóm: IC giao tiếp, truyền thông

Tên hàng: TJA1040T TJA1040 SOP8 IC truyền thông CAN TRANSCEIVER 1MBd;  Mã: TJA1040;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Thương hiệu: NXP;  Phân nhóm: IC giao tiếp, truyền thông

Tên hàng: TJA1040T TJA1040 SOP8 IC truyền thông CAN TRANSCEIVER 1MBd;
Mã: TJA1040;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Thương hiệu: NXP;
Phân nhóm: IC giao tiếp, truyền thông

Tags: , , ,