TJA1050 IC Truyền thông CAN

Giá: 14.000 VNĐ

Tên hàng: TJA1050 IC Truyền thông CAN;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: NXP;

Mã: TJA1050

Tên hàng: TJA1050 IC Truyền thông CAN;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Hãng sx: NXP;  Mã: TJA1050

Tên hàng: TJA1050 IC Truyền thông CAN;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Hãng sx: NXP;
Mã: TJA1050

Tags: , , ,