TL074I IC thuật toán SOP-14

Giá: 6.000 VND

Tên: TL074I IC thuật toán SOP-14
Model: TL074I
Kiểu chân: Dán SOP-14
Hãng SX:
Dùng Cho:
Hàng tham khảo: TL074 TL072I TL074DR TL074ID TL0741
Công Suất:
Dòng điện:
Điện áp:
Datasheet: TL074I datasheet
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: TL074I TL074 TL072I TL074DR TL074ID TL0741 IC thuật toán SOP-14

TL074I IC thuật toán SOP-14

TL074I IC thuật toán SOP-14