TL084 TL084CN IC thuật toán

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: TL084 TL084CN IC thuật toán:

kiểu chân: cắm DIP-14;

hãng sx: sT

Tên hàng: TL084 TL084CN IC thuật toán:  kiểu chân: cắm DIP-14;  hãng sx: sT

Tên hàng: TL084 TL084CN IC thuật toán:
kiểu chân: cắm DIP-14;
hãng sx: sT