TL494 TL494CN IC Nguồn PWM

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: TL494 TL494CN IC Nguồn PWM;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Mã: TL494CN;

Hãng sx: TI

Tên hàng: TL494 TL494CN IC Nguồn PWM;  Kiểu chân: cắm DIP-16;  Mã: TL494CN;  Hãng sx: TI

Tên hàng: TL494 TL494CN IC Nguồn PWM;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Mã: TL494CN;
Hãng sx: TI

Tags: , , ,