TLP113 P113 Photo-IC Photocouplers

Giá: 12.000 VNĐ

Tên hàng: TLP113 P113 Photo-IC Photocouplers;

Mã: TLP113;

Kiểu chân: dán SOP5;

Hãng sx: TOSHIBA;

Thông số: TOSHIBA Photocoupler GaAℓAs IRed & Photo−IC TLP113 Isolated Line Receiver Simplex / Multiplex Data

Tên hàng: TLP113 P113 Photo-IC Photocouplers;  Mã: TLP113;  Kiểu chân: dán SOP5;  Hãng sx: TOSHIBA;  Thông số: TOSHIBA Photocoupler GaAℓAs IRed & Photo−IC TLP113 Isolated Line Receiver Simplex / Multiplex Data

Tên hàng: TLP113 P113 Photo-IC Photocouplers;
Mã: TLP113;
Kiểu chân: dán SOP5;
Hãng sx: TOSHIBA;
Thông số: TOSHIBA Photocoupler GaAℓAs IRed & Photo−IC TLP113 Isolated Line Receiver Simplex / Multiplex Data

Tags: , ,