TLP116A SOP5 Photo-IC opto photocoupler

Giá: 14,500 VNĐ

Tên hàng: TLP116A SOP5 Photo-IC opto photocoupler;

Mã: TLP116A;

Kiểu chân: dán SOP-5;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Phân nhóm: Photocoupler->Photo-IC

Tên hàng: TLP116A SOP5 Photo-IC opto photocoupler;  Mã: TLP116A;  Kiểu chân: dán SOP-5;  Thương hiệu: TOSHIBA;  Phân nhóm: Photocoupler->Photo-IC

Tên hàng: TLP116A SOP5 Photo-IC opto photocoupler;
Mã: TLP116A;
Kiểu chân: dán SOP-5;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Phân nhóm: Photocoupler->Photo-IC

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG