dán SOP-5;

TLP116A SOP5 Photo-IC opto photocoupler

Giá: 14,500 VNĐ

Tên hàng: TLP116A SOP5 Photo-IC opto photocoupler;

Mã: TLP116A;

Kiểu chân: dán SOP-5;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Phân nhóm: Photocoupler->Photo-IC

Tên hàng: PS9115 9115 SOP5 Photo-IC Optp Photocoupler 3750 Vrmm; Mã: PS9115_SOP5; Kiểu chân: dán SOP-5; Thương hiệu: NEC; Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo; Mã kho: PS9115_SOP5_-ic

PS9115 9115 SOP5 Photo-IC Optp Photocoupler 3750 Vrmm

Giá: 24,500 VNĐ

Tên hàng: PS9115 9115 SOP5 Photo-IC Optp Photocoupler 3750 Vrmm;

Mã: PS9115_SOP5;

Kiểu chân: dán SOP-5;

Thương hiệu: NEC;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;

Mã kho: PS9115_SOP5_-ic

Hàng tương đương: PS9115 PS9115-A PS9115-F3 PS9115-F3-APS9115-F4 PS9115-F4-A PS9115-V PS9115-V-A PS9115-V-F3 PS9115-V-F3-A PS9115-V-F4 PS9115-V-F4-A PS9115-AX PS9115-F3 PS9115-F3-AX PS9115-F4 PS9115-F4-AX PS9115-V PS9115-V-AX PS9115-V-F3 PS9115-V-F3-AX PS9115-V-F4 PS9115-V-F4-AX

Tên hàng: PC400 SOP5 Photo-Transistor opto photocoupler; Mã: PC400; Kiểu chân: dán SOP-5; Dùng cho: vật tư bến tần, vật tư servo

PC400 SOP5 Photo-Transistor opto photocoupler

Giá: 18,000 VNĐ

Tên hàng: PC400 SOP5 Photo-Transistor opto photocoupler;

Mã: PC400;

Kiểu chân: dán SOP-5;

Dùng cho: vật tư bến tần, vật tư servo

Tên hàng: M601 HCPL-M601 Photo-Tran; kiểu chân: dán SOP-5; Mã hàng : HCPL-M601_SOP-5

M601 HCPL-M601 Photo-Tran

Giá: 13.500 VNĐ

M601 HCPL-M601 Photo-Tran; kiểu chân: dán SOP-5; Mã: HCPL-M601_SOP-5

LÊN ĐẦU TRANG