TLP185 TLP185GB Photo-tran

Giá: 3,000 VNĐ

Tên: TLP185 TLP185GB Photo-tran;

Mã: TLP185

Kiểu chân: dán SOP-4;

Hãng sx: F (FAIRCHILD)

TLP185

Tags: ,