TLP251 Photocoupler opto các ly quang

Giá: 11,500 VNĐ

Tên: TLP251 Photocoupler opto các ly quang;

Mã:TLP251

Kiểu chân: dán SOP-8;

TaG: TLP251, P251

TLP251

 

Tags: