TLP291-4 SOP16 Photo-Transistor optocoupler

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: TLP291-4 SOP16 Photo-Transistor optocoupler;

Mã: TLP291-4;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: Toshiba;

Phân nhóm: opto

Tên hàng: TLP291-4 SOP16 Photo-Transistor optocoupler;  Mã: TLP291-4;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Thương hiệu: Toshiba;  Phân nhóm: opto

Tên hàng: TLP291-4 SOP16 Photo-Transistor optocoupler;
Mã: TLP291-4;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Thương hiệu: Toshiba;
Phân nhóm: opto

Tags: , , ,