TLP293-4GB TLP293-4 SOP16 Photo-transistor OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS SO16

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: TLP293-4GB TLP293-4 SOP16 Photo-transistor OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS SO16;

Mã: TLP293-4GB;

Kiểu chân: dán SOP-16

Tên hàng: TLP293-4GB TLP293-4 SOP16 Photo-transistor OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS SO16;  Mã: TLP293-4GB;  Kiểu chân: dán SOP-16

Tên hàng: TLP293-4GB TLP293-4 SOP16 Photo-transistor OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS SO16;
Mã: TLP293-4GB;
Kiểu chân: dán SOP-16

Tags: , ,