TLP521-1GB TLP521 Photo-tran

Giá: 5,000 VNĐ

Tên: TLP521-1GB TLP521 Photo-tran;

Mã: TLP521

Kiểu chân: cắm SOP-4;

Hãng: F (FAIRCHILD)

TLP521

Tags: ,