TLP521-2GB TLP521-2 SOP8 Photo-Tran opto photocoupler

Giá: 8,000 VNĐ

Tên hàng: TLP521-2GB TLP521-2 SOP8 Photo-Tran opto photocoupler

Mã: TLP521-2_SOP8;

Hãng sx: TOSHIBA;

Kiểu chân: dán SOP-8

Tên hàng: TLP521-2GB TLP521-2 SOP8 Photo-Tran opto photocoupler   Mã: TLP521-2_SOP8;  Hãng sx: TOSHIBA;  Kiểu chân: dán SOP-8

Tên hàng: TLP521-2GB TLP521-2 SOP8 Photo-Tran opto photocoupler
Mã: TLP521-2_SOP8;
Hãng sx: TOSHIBA;
Kiểu chân: dán SOP-8

Tags: , , ,