TLP559 DIP8 Photo-Transistor optocouplers

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: TLP559 DIP8 Photo-Transistor optocouplers;

Mã: TLP559_DIP-8;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hãng sx: TOSHIBA;

Tên hàng: TLP559 DIP8 Photo-Transistor optocouplers;  Mã: TLP559_DIP-8;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Hãng sx: TOSHIBA;

Tên hàng: TLP559 DIP8 Photo-Transistor optocouplers;
Mã: TLP559_DIP-8;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Hãng sx: TOSHIBA;

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG