TLP620-1GB TLP620-1 P620GB DIP4 Photo-Transistor AC/DC−Input Module

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: TLP620-1GB TLP620-1 P620GB DIP4 Photo-Transistor AC/DC−Input Module;

Mã: TLP620_DIP4;

Kiểu chân: cắm DIP-4;

Thương hiệu: Toshiba;

Xuất xứ: chính hãng;

Hàng tương đương: TLP620, TLP620-1, TLP620-2, TLP620-3, TLP620-4

Tên hàng: TLP620-1GB TLP620-1 P620GB DIP4 Photo-Transistor AC/DC−Input Module;  Mã: TLP620_DIP4;  Kiểu chân: cắm DIP-4;  Thương hiệu: Toshiba;  Xuất xứ: chính hãng;  Hàng tương đương: TLP620, TLP620-1, TLP620-2, TLP620-3, TLP620-4

Tên hàng: TLP620-1GB TLP620-1 P620GB DIP4 Photo-Transistor AC/DC−Input Module;
Mã: TLP620_DIP4;
Kiểu chân: cắm DIP-4;
Thương hiệu: Toshiba;
Xuất xứ: chính hãng;
Hàng tương đương: TLP620, TLP620-1, TLP620-2, TLP620-3, TLP620-4

Tags: , , ,