TLP627-4 Photo-Transistor 4 in 1

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: TLP627-4 Photo-Transistor 4 in 1;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: TOSHIBA;

Mã: TLP627-4

Tên hàng: TLP627-4 Photo-Transistor 4 in 1;  Kiểu chân: cắm DIP-16;  Hãng sx: TOSHIBA;  Mã: TLP627-4

Tên hàng: TLP627-4 Photo-Transistor 4 in 1;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Hãng sx: TOSHIBA;
Mã: TLP627-4

Tags: , , ,