Keo Silicone 704 đen bảo vệ mạch

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: Keo Silicone 704 đen bảo vệ mạch;

Mã: TM-704B;

Dùng cho: máy giặt, điều hòa, bếp từ, tủ lạnh, biến tần, servo driver;

Tag: Keo phủ mạch, keo bảo vệ mạch máy giặt, keo chống ẩm mạch, keo chống ẩm mạch máy giặt, keo chống, keo đổ mạch đen

Tên hàng: Keo Silicone 704 đen bảo vệ mạch; Mã: TM-704B; Dùng cho: máy giặt, điều hòa, bếp từ, tủ lạnh, biến tần, servo driver; Tag: Keo phủ mạch, keo bảo vệ mạch máy giặt, keo chống ẩm mạch, keo chống ẩm mạch máy giặt, keo chống

Tên hàng: Keo Silicone 704 đen bảo vệ mạch;
Mã: TM-704B;
Dùng cho: máy giặt, điều hòa, bếp từ, tủ lạnh, biến tần, servo driver;
Tag: Keo phủ mạch, keo bảo vệ mạch máy giặt, keo chống ẩm mạch, keo chống ẩm mạch máy giặt, keo chống

Tags: ,