TNY176PN DIP7 IC nguồn Offline Switcher 19W

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: TNY176PN DIP7 IC nguồn Offline Switcher 19W;

Mã: TNY176PN;

Hãng sx: Power;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hàng tương đương: TNY174PN 11 W, TNY175PN 15 W, TNY176PN 19 W, TNY177PN 23.5W, TNY178PN 28 W, TNY179PN 32 W, TNY180PN 36.5 W

Tên hàng: TNY176PN DIP7 IC nguồn Offline Switcher 19W;  Mã: TNY176PN;  Hãng sx: Power;  Kiểu chân: cắm DIP-7;  Hàng tương đương: TNY174PN 11 W, TNY175PN 15 W, TNY176PN 19 W, TNY177PN 23.5W, TNY178PN 28 W, TNY179PN 32 W, TNY180PN 36.5 W

Tên hàng: TNY176PN DIP7 IC nguồn Offline Switcher 19W;
Mã: TNY176PN;
Hãng sx: Power;
Kiểu chân: cắm DIP-7;
Hàng tương đương: TNY174PN 11 W, TNY175PN 15 W, TNY176PN 19 W, TNY177PN 23.5W, TNY178PN 28 W, TNY179PN 32 W, TNY180PN 36.5 W

Tags: , ,