TNY253PN TNY253P DIP8 IC nguồn

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: TNY253PN TNY253P DIP8 IC nguồn;

Mã: TNY253P;

Kiểu chân: dán DIP-8;

Thương hiệu: POWER;

Xuất xứ: chính hãng

Tên hàng: TNY253PN TNY253P DIP8 IC nguồn;  Mã: TNY253P;  Kiểu chân: dán DIP-8;  Thương hiệu: POWER;  Xuất xứ: chính hãng

Tên hàng: TNY253PN TNY253P DIP8 IC nguồn;
Mã: TNY253P;
Kiểu chân: dán DIP-8;
Thương hiệu: POWER;
Xuất xứ: chính hãng

Tags: , ,