TNY264G TNY264GN SOP7 IC Nguồn switching

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: TNY264G TNY264GN SOP7 IC Nguồn switching; K

iểu chân: dán SOP-7;

Hãng sx: POWER;

Mã: TNY264GN

Tên hàng: TNY264G TNY264GN SOP7 IC Nguồn switching; K  iểu chân: dán SOP-7;  Hãng sx: POWER;  Mã: TNY264GN

Tên hàng: TNY264G TNY264GN SOP7 IC Nguồn switching; K
iểu chân: dán SOP-7;
Hãng sx: POWER;
Mã: TNY264GN

Tags: , ,