TNY279GN SOP7 IC nguồn

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: TNY279GN SOP7 IC nguồn;

Mã: TNY279GN;

Kiểu chân: dán SOP-7;

Thương hiệu: Power;

Mã kho: TNY279GN_088

Tên hàng: TNY279GN SOP7 IC nguồn;  Mã: TNY279GN;  Kiểu chân: dán SOP-7;  Thương hiệu: Power;  Mã kho: TNY279GN_088

Tên hàng: TNY279GN SOP7 IC nguồn;
Mã: TNY279GN;
Kiểu chân: dán SOP-7;
Thương hiệu: Power;
Mã kho: TNY279GN_088

Tags: , ,