TNY279PG DIP7 IC nguồn

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: TNY279PG DIP7 IC nguồn;

Mã: TNY279PG;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Thương hiệu: Power;

Mã kho: TNY279PG_-ic

Tên hàng: TNY279PG DIP7 IC nguồn;  Mã: TNY279PG;  Kiểu chân: cắm DIP-7;  Thương hiệu: Power;  Mã kho: TNY279PG_-ic

Tên hàng: TNY279PG DIP7 IC nguồn;
Mã: TNY279PG;
Kiểu chân: cắm DIP-7;
Thương hiệu: Power;
Mã kho: TNY279PG_-ic

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG