TOP223P TOP223PN IC NGuồn SWITCHING 25W

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: TOP223P TOP223PN IC NGuồn SWITCHING 25W;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hãng sx: POWER

Tên hàng: TOP223P TOP223PN IC NGuồn SWITCHING 25W;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Hãng sx: POWER

Tên hàng: TOP223P TOP223PN IC NGuồn SWITCHING 25W;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Hãng sx: POWER

Tags: , , ,