TOP225Y TOP225YN TO220 IC NGuồn SWITCHING 60W

Giá: 12.500 VNĐ

Tên hàng: TOP225Y TOP225YN TO220 IC NGuồn SWITCHING 60W;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: POWER;

Mã: TOP224Y;

Hàng tương đương: TOP221YN, TOP222YN, TOP223YN, TOP224YN, TOP225YN, TOP226YN,

Tên hàng: TOP225Y TOP225YN TO220 IC NGuồn SWITCHING 60W;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng sx: POWER;  Mã: TOP224Y;  Hàng tương đương: TOP221YN, TOP222YN, TOP223YN, TOP224YN, TOP225YN, TOP226YN,

Tên hàng: TOP225Y TOP225YN TO220 IC NGuồn SWITCHING 60W;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hãng sx: POWER;
Mã: TOP224Y;
Hàng tương đương: TOP221YN, TOP222YN, TOP223YN, TOP224YN, TOP225YN, TOP226YN,

Tags: , ,