TOP243PN TOP243P DIP7 IC nguồn

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: TOP243PN TOP243P DIP7 IC nguồn;

Mã: TOP243PN;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Thương hiệu: POWER;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: TOP243PN TOP243P DIP7 IC nguồn;  Mã: TOP243PN;  Kiểu chân: cắm DIP-7;  Thương hiệu: POWER;  Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: TOP243PN TOP243P DIP7 IC nguồn;
Mã: TOP243PN;
Kiểu chân: cắm DIP-7;
Thương hiệu: POWER;
Phân nhóm: IC nguồn

Tags: , ,