TOP243YN TOP243Y TO220 IC nguồn

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: TOP243YN TOP243Y TO220 IC nguồn;

Mã: TOP243YN;

Kiểu chân: cắm đứng TO-220-6;

Thương hiệu: POWER;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: TOP243YN TOP243Y TO220 IC nguồn;  Mã: TOP243YN;  Kiểu chân: cắm đứng TO-220-6;  Thương hiệu: POWER;  Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: TOP243YN TOP243Y TO220 IC nguồn;
Mã: TOP243YN;
Kiểu chân: cắm đứng TO-220-6;
Thương hiệu: POWER;
Phân nhóm: IC nguồn

Tags: , ,