TOP244Y TOP244YN TO220 IC nguồn

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: TOP244Y TOP244YN TO220 IC nguồn;

Mã: TOP244YN;

Kiểu chân: cắm đứng TO-220-6;

Thương hiệu: POWER;

Xuất xứ: chính hãng

Tên hàng: TOP244Y TOP244YN TO220 IC nguồn;  Mã: TOP244YN;  Kiểu chân: cắm đứng TO-220-6;  Thương hiệu: POWER;  Xuất xứ: chính hãng

Tên hàng: TOP244Y TOP244YN TO220 IC nguồn;
Mã: TOP244YN;
Kiểu chân: cắm đứng TO-220-6;
Thương hiệu: POWER;
Xuất xứ: chính hãng

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG