TOP245PN DIP7 IC nguồn

Giá: 14,000 VNĐ

Tên hàng: TOP245PN DIP7 IC nguồn;

Mã: TOP245PN;

Kiểu chân: cắm nằm DIP-7;

Thương hiệu: POWER;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: TOP245PN DIP7 IC nguồn;  Mã: TOP245PN;  Kiểu chân: cắm nằm DIP-7;  Thương hiệu: POWER;  Xuất xứ: chính hãng;  Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: TOP245PN DIP7 IC nguồn;
Mã: TOP245PN;
Kiểu chân: cắm nằm DIP-7;
Thương hiệu: POWER;
Xuất xứ: chính hãng;
Phân nhóm: IC nguồn

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG