TOP245YN TOP245Y TO220 IC nguồn

Giá: 12,500 VNĐ

Tên hàng: TOP245YN TOP245Y TO220 IC nguồn;

Mã: TOP245YN;

Kiểu chân: cắm đứng TO-220-6;

Thương hiệu: POWER;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: TOP245YN TOP245Y TO220 IC nguồn;  Mã: TOP245YN;  Kiểu chân: cắm đứng TO-220-6;  Thương hiệu: POWER;  Xuất xứ: chính hãng;  Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: TOP245YN TOP245Y TO220 IC nguồn;
Mã: TOP245YN;
Kiểu chân: cắm đứng TO-220-6;
Thương hiệu: POWER;
Xuất xứ: chính hãng;
Phân nhóm: IC nguồn

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG