TOP246R TO263 IC nguồn

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: TOP246R TO263 IC nguồn;

Mã: TOP246R;

Kiểu chân: dán TO-263;

Thương hiệu: POWER;

Dùng cho: Vật tư PLC;

Hàng tương đương: TOP246Y, TOP246YN

Tên hàng: TOP246R TO263 IC nguồn;  Mã: TOP246R;  Kiểu chân: dán TO-263;  Thương hiệu: POWER;  Dùng cho: Vật tư PLC;  Hàng tương đương: TOP246Y, TOP246YN

Tên hàng: TOP246R TO263 IC nguồn;
Mã: TOP246R;
Kiểu chân: dán TO-263;
Thương hiệu: POWER;
Dùng cho: Vật tư PLC;
Hàng tương đương: TOP246Y, TOP246YN

Tags: , , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG