TOP246YN TO220 IC nguồn

Giá: 12.500 VNĐ

Tên hàng: TOP246YN TO220 IC nguồn;

Mã: TOP246YN;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: POWER;

Dùng cho: Vật tư PLC;

Hàng tương đương: TOP246Y

Tên hàng: TOP246YN TO220 IC nguồn;  Mã: TOP246YN;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: POWER;  Dùng cho: Vật tư PLC;  Hàng tương đương: TOP246Y

Tên hàng: TOP246YN TO220 IC nguồn;
Mã: TOP246YN;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: POWER;
Dùng cho: Vật tư PLC;
Hàng tương đương: TOP246Y

Tags: , , , ,