TOP250Y TOP250YN TO220 IC nguồn;

Giá: 16,000 VNĐ

Tên hàng: TOP250Y TOP250YN TO220 IC nguồn;

Mã: TOP250YN;

Kiểu chân: cắm đứng TO-220-6;

Thương hiệu: POWER;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: TOP250Y TOP250YN TO220 IC nguồn;  Mã: TOP250YN;  Kiểu chân: cắm đứng TO-220-6;  Thương hiệu: POWER;  Xuất xứ: chính hãng;  Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: TOP250Y TOP250YN TO220 IC nguồn;
Mã: TOP250YN;
Kiểu chân: cắm đứng TO-220-6;
Thương hiệu: POWER;
Xuất xứ: chính hãng;
Phân nhóm: IC nguồn

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG