TOP260EN IC Nguồn 147W

Giá: 29.500 VNĐ

Tên hàng: TOP260EN IC Nguồn 147W;

Kiểu chân: cắm eSIP-7C;

Hãng sx: Power;

Mã: TOP260EN;

Tag: TOP260EN TOP260EG

Tên hàng: TOP260EN IC Nguồn 147W;  Kiểu chân: cắm eSIP-7C;  Hãng sx: Power;  Mã: TOP260EN;  Tag: TOP260EN TOP260EG

Tên hàng: TOP260EN IC Nguồn 147W;
Kiểu chân: cắm eSIP-7C;
Hãng sx: Power;
Mã: TOP260EN;
Tag: TOP260EN TOP260EG

Tags: , ,