TOP260EN IC Nguồn 147W

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: TOP260EN IC Nguồn 147W;

Mã: TOP260EN;

Kiểu chân: cắm eSIP-7C;

Hãng sx: Power;

Hàng tương đương: TOP260EN TOP260EG;

Dùng cho: vật tư máy may

Tên hàng: TOP260EN IC Nguồn 147W;  Mã: TOP260EN;  Kiểu chân: cắm eSIP-7C;  Hãng sx: Power;  Hàng tương đương: TOP260EN TOP260EG;  Dùng cho: vật tư máy may

Tên hàng: TOP260EN IC Nguồn 147W;
Mã: TOP260EN;
Kiểu chân: cắm eSIP-7C;
Hãng sx: Power;
Hàng tương đương: TOP260EN TOP260EG;
Dùng cho: vật tư máy may

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG