TOP262EN TOP262 IC Nguồn 177W

Giá: 46.000 VNĐ

Tên hàng: TOP262EN TOP262 IC Nguồn 177W;

Kiểu chân: cắm eSIP-7C;

Hãng sx: Power;

Mã: TOP262EN;

Dùng cho: Vật tư máy may

Tên hàng: TOP262EN TOP262 IC Nguồn 177W;  Kiểu chân: cắm eSIP-7C;  Hãng sx: Power;  Mã: TOP262EN;  Dùng cho: Vật tư máy may

Tên hàng: TOP262EN TOP262 IC Nguồn 177W;
Kiểu chân: cắm eSIP-7C;
Hãng sx: Power;
Mã: TOP262EN;
Dùng cho: Vật tư máy may

Tags: , , ,