TPC8206 N Dual MOSFET 5A 60V SOP8

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: TPC8206 N Dual MOSFET 5A 60V SOP8;

Mã hàng: TPC8206;

Hãng sx: TOSHIBA

Hàng tương đương: STS4DNF60L 4DNF60L 4DF60L

Tên hàng: TPC8206 N Dual MOSFET 5A 60V SOP8; Mã hàng: TPC8206; Hãng sx: TOSHIBA

Tên hàng: TPC8206 N Dual MOSFET 5A 60V SOP8;
Mã hàng: TPC8206;
Hãng sx: TOSHIBA

Tags: , ,