TQ-77RT-3C Đầu mỏ hàn goot TQ-77, TQ-95 kiểu vát 3mm

Gía : liên hệ

Tên hàng: TQ-77RT-3C Đầu mỏ hàn goot TQ-77, TQ-95 kiểu vát 3mm;

Mã: TQ-77RT-3C

Tags: