Transceiver (TM)

Giá: 4,500 VNĐ

Tên hàng: Transceiver (TM);

Mã: LT1485I_OLD;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: Linear

Phan nhóm: IC truyền thông;

Mã kho: LT1485I_525

Tên hàng: Transceiver (TM);  Mã: LT1485I_OLD;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Thương hiệu: Linear  Phan nhóm: IC truyền thông;  Mã kho: LT1485I_525

Tên hàng: Transceiver (TM);
Mã: LT1485I_OLD;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Thương hiệu: Linear
Phan nhóm: IC truyền thông;
Mã kho: LT1485I_525

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG