TS4144, Ti4141, IS4141 TS4141 SOT223 IC Nguồn dòng

Giá: 15.000 VND
Tên: IC nguồn TS4141N
Hãng SX: Infineon
Model: TS4141N
Hàng tham khảo: BTS4141D
Dòng điện:
Điện áp:
Kiểu chân: SOT-223
Tình Trạng:
Hàng mới

TS4144, Ti4141, IS4141 TS4141 SOT223 IC Nguồn dòng; Mã: TS4141; Kiểu chân: SOT-223; Dùng cho: PLC Siemens; Hàng tương đương: TS4144, Ti4141, IS4141; Phân nhóm: IC nguồn; Mã kho: TS4141_-ic

TS4144, Ti4141, IS4141 TS4141 SOT223 IC Nguồn dòng; Mã: TS4141; Kiểu chân: SOT-223; Dùng cho: PLC Siemens; Hàng tương đương: TS4144, Ti4141, IS4141; Phân nhóm: IC nguồn; Mã kho: TS4141_-ic

TS4144, Ti4141, IS4141 TS4141 SOT223 IC Nguồn dòng; Mã: TS4141; Kiểu chân: SOT-223; Dùng cho: PLC Siemens; Hàng tương đương: TS4144, Ti4141, IS4141; Phân nhóm: IC nguồn; Mã kho: TS4141_-ic