TTP223-BA6 223B SOT23 IC cảm biến chạm, Cảm biến điện dung 1 nút

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: TTP223-BA6 223B SOT23 IC cảm biến chạm, Cảm biến điện dung 1 nút;

Mã: TTP223-BA6;

Kiểu chân: dán SOT-23;

Tên hàng: TTP223-BA6 223B SOT23 IC cảm biến chạm, Cảm biến điện dung 1 nút;  Mã: TTP223-BA6;  Kiểu chân: dán SOT-23;

Tên hàng: TTP223-BA6 223B SOT23 IC cảm biến chạm, Cảm biến điện dung 1 nút;
Mã: TTP223-BA6;
Kiểu chân: dán SOT-23;

Tags: , ,