Tụ 1uF/275VAC

Giá: 3,000 VNĐ

Tên: Tụ 1uF/275VAC

Mã: 1uF/275VAC

Tụ 1uF 275VAC