Tụ hóa 1000uF 25V 1000uF 10x20mm

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 1000uF 25V 1000uF 10x20mm;

Kiểu chân: cắm;

Tên hàng: Tụ hóa 1000uF 25V 1000uF 10x20mm;  Kiểu chân: cắm;

Tên hàng: Tụ hóa 1000uF 25V 1000uF 10x20mm;
Kiểu chân: cắm;

Tags: