Tụ hóa 1000uF/35V 12.5x25mm

Giá: 5,000 VNĐ

Tên: Tụ hóa 1000uF/35V 12.5x25mm;

Kiểu chân: cắm;

Tag: tụ hóa 1000uF/35V, tụ 1000uF/35V, tụ phân cực 1000uF/35V, 35V1000UF, 1000UF35V

Mã: 1000uF/35V

Tụ hóa 1000uF 35V 12.5x25mm