Tụ hóa 10uF/16V 5x11mm

Giá: 30,000 VNĐ

Tên: Tụ hóa 10uF/16V 5x11mm; Kiểu chân: cắm; Tag: tụ hóa 10uF/16V, tụ 10uF/16V, tụ phân cực 10uF/16V, 16V10UF, 10UF16V

Mã: 10uF/16V

10uF 16V