Tụ hóa 10uF/25V 5x11mm

Giá: 60,000 VNĐ

Tên: Tụ hóa 10uF/25V 5x11mm;

Kiểu chân: cắm;

Tag: tụ hóa 10uF/25V, tụ 10uF/25V, tụ phân cực 10uF/25V, 25V10UF, 10UF25V

Mã:10uF/25V

10uF 25V