Tụ hóa 10uF/35V 5x7mm

Giá: 45,000 VNĐ

Tên: Tụ hóa 10uF/35V 5x7mm; Kiểu chân: cắm; Tag: tụ hóa 10uF/35V, tụ 10uF/35V, tụ phân cực 10uF/35V, 35V10UF, 10UF35V

Mã: 10uF/35V

10uF 35V